porządek


porządek
porządek I {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż IIa, D. porządekdku {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_8}}zwykle blm {{/stl_8}}{{stl_7}}'stan cechujący się czystością, schludnością, ułożeniem rzeczy w miejscach przeznaczonych dla nich': {{/stl_7}}{{stl_10}}Idealny porządek. Porządek w samochodzie, w warsztacie. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_8}}zwykle blm {{/stl_8}}{{stl_7}}'struktura, układ, plan czegoś – regularny bądź według jakiejś idei, rozłożenie elementów w całości, harmonia': {{/stl_7}}{{stl_10}}Porządek kosmosu, natury. Porządek społeczny. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'w architekturze: układ konstrukcyjno-kompozycyjny elementów architektonicznych (kolumn, głowic, belkowań) cechujący się określonymi proporcjami': {{/stl_7}}{{stl_10}}Porządek dorycki, joński. Porządki antyczne. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}porządek II {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż IIa, D. porządekdku, blm {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'następstwo elementów według planu, ustalonej kolejności': {{/stl_7}}{{stl_10}}Porządek dnia, obrad, konferencji. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'pożądany stan społecznego spokoju i przestrzegania prawa': {{/stl_7}}{{stl_10}}Policja uśmierzyła rozruchy i przywróciła porządek w stolicy. ZOB. być na porządku dziennym; być w porządku; dla porządku; postawić {{/stl_10}}{{stl_8}}{coś} {{/stl_8}}{{stl_7}}na porządku dziennym; przechodzić – przejść {{/stl_7}}{{stl_8}}{nad czymś} {{/stl_8}}{{stl_7}}do porządku (dziennego); przywoływać – przywołać {{/stl_7}}{{stl_8}}{kogoś} {{/stl_8}}{{stl_7}}do porządku; stawać – stanąć na porządku dziennym; w porządku; za porządkiem; zrobić porządek {{/stl_7}}{{stl_8}}{z czymś} {{/stl_8}}{{stl_7}}; zrobić porządek {{/stl_7}}{{stl_8}}{z kimś} {{/stl_8}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • porządek — m III, D. porządekdku, N. porządekdkiem; lm M. porządekdki 1. zwykle blm «regularny układ, rozkład, rozstawienie, plan czegoś; należyty ład, stan czegoś; czystość, schludność» Idealny, wzorowy porządek. Naturalny, przyrodzony porządek. Porządek… …   Słownik języka polskiego

  • porządek — 1. Coś jest na porządku dziennym «coś się powtarza, często się zdarza, występuje»: Wiele nauczyłam się też w Stanach, gdzie współpraca nauki z przemysłem jest na porządku dziennym. WO 08/01/2000. 2. Coś jest (nie jest) w porządku «coś nie odbiega …   Słownik frazeologiczny

  • porządek dzienny — {{/stl 13}}{{stl 7}} ustalona kolejność rozpatrywanych spraw, wystąpień, przemówień itp. na posiedzeniu, w czasie obrad; także: lista tych wystąpień, spraw : {{/stl 7}}{{stl 10}}Porządek dzienny obrad. Marszałek odczytał porządek dzienny… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zrobić porządek — {{/stl 13}}{{stl 8}}{z czymś} {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} poprawić stan czegoś przy pomocy radykalnych środków; ukrócić coś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Trzeba zrobić porządek z szerzącą się korupcją. Najwyższy czas …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dzienny — Coś jest na porządku dziennym zob. porządek 1. Coś staje, stanęło na porządku dziennym zob. porządek 4. Postawić coś na porządku dziennym zob. porządek 8. Przejść nad czymś do porządku dziennego zob. porządek 9. Ujrzeć światło dzienne zob.… …   Słownik frazeologiczny

  • Коровицкий, Александр Сикстович — профессор Московского университета, род. в 1797 г., ум. в 1864 г. Происходил из дворян, учился в Дрогичике у пиаров, затем в белостокской гимназии и Виленском университете, здесь окончил курс 28 июня 1816 г. со степенью кандидата прав и оставлен… …   Большая биографическая энциклопедия

  • Гроицкий — Бартош (Groicki, 1519 99) польстий юрист, автор целого ряда сочинений, посвященных магдебургскому праву (см.). Учился правоведению в краковской акд., был подвойтом краковским (писарем высшего суда). Соч. Г.: Abrogatio et moderatio abusuum et… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Hugo Kollataj — Hugo Kołłątaj Hugo Kołłątaj Nom de naissance Hugo Kołłątaj Naissance 1er avril 1750 Dederkały Wielkie …   Wikipédia en Français

  • Hugo Kołłątaj — Nom de naissance Hugo Kołłątaj Naissance 1er avril 1750 Dederkały Wielk …   Wikipédia en Français

  • Kollataj — Hugo Kołłątaj Hugo Kołłątaj Nom de naissance Hugo Kołłątaj Naissance 1er avril 1750 Dederkały Wielkie …   Wikipédia en Français